Copy of Závěrečný test

Na test máte neomezené množství času, nemusíte spěchat.

Otázky mohou mít jednu (kolečko) nebo více (čtvereček) správných odpovědí.

Test můžete opakovat.